Serwis SMS

UWAGA: Szanowni Państwo. Ze względu na brak stabilności przy połączeniach platformy SMS z wybraną szkołą, zdecydowaliśmy się chwilowo wstrzymać oferowanie tej usługi. Wszystkie wysłane SMS-y będą jednocześnie zarejestrowane i po uruchomieniu usług ponownie, zostaną przesłane wiadomości informujące.
Usługa zostanie przywrócona nie później niż z końcem września.

Jest to usługa jednorazowa. Każda przesłana komenda jest interpretowana na bieżąco, a odpowiedź przesyłana natychmiast.

Wykaz dostępnych komend: