SMS24

Istnieje możliwość wysyłania informacji do rodziców poprzez SMS-y niezależnie od aktywacji usługi przez rodziców. W tym przypadku szkoła odpowiada za wprowadzenie numerów telefonów komórkowych, ich modyfikację, a także pokrywa koszty związane z wysyłaniem wiadomości. Warunki współpracy są ustalane indywidualnie z każdą placówką.
Rozwiązanie to jest idealne do przesyłania informacji o nieprzewidzianych, nagłych sytuacjach.

Orientacyjne koszty wysyłania SMS-ów zostały przedstawione na stronie dotyczącej kosztów.
Rozliczenia są realizowane na zasadzie prepaid, aby placówka miała większą możliwość zarządzania wydatkami. Istnieje możliwość przeglądania wysłanych raportów, a także ustawiania limitów.